Tamir Ruhsatı

TAMİR RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGE VE İŞLEMLER

1-TAMİR EDİLECEK GAYRİMENKÜLE AİT TAPU SENEDİ ÖRNEĞİ

2-GAYRİMENKÜL SAHİBİ VEYA VEKİLİNE AİT (TAPU SENEDİNDEKİ ŞAHISLARIN TAMAMININ ) MÜRACAAT DİLEKÇESİ

3-DİLEKÇE KAYIT VE HAVALESİ YAPILDIKTAN SONRA İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İMAR DURUMU ÇIKARTILACAK VE TAMİR EDİLECEK YAPIYA BAKILDIKTAN SONRA TAMİRE UYGUN OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE TAMİR RUHSAT EVRAKLARI HAZIRLANACAK.

4-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN TAMİR RUHSATI EVRAKLARININ İMZASI BİTİRİLDİKTEN SONRA MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN RUHSAT HARCI HESAPLANACAK ÇIKAN HARÇ BEDELİ TAHAKKUK SERVİSİNE YATIRILACAK.

5- HARÇ YATIRILDIKTAN SONRA MAKBUZ VE İLGİLİ EVRAKLAR İLE TEKRAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE GETİRİLİP,EVRAKLARIN TASNİFİ YAPILIP,RUHSAT İŞLEMİ BİTİRİLMİŞ OLACAKTIR.

6-TAMİR RUHSATI BASİT RUHSAT SINIFINDA OLUP,SÜRESİ 1 (BİR) YILDIR.