Evlilik İşleri

NİKAH MUAMELESİ BAŞVURU BİLGİ FORMU

Gerekli Olan Evrak Dökümü :
1- Nüfus Cüzdanları
Nüfus cüzdanları fotoğraflı olup, arkalı önlü fotokopileri ile müracaat edilecektir. Nüfus cüzdanlarında Bekar, Boşanmış veya Dul ibaresi bulunacaktır. Cüzdanlarında Evli ibaresi bulunanlar değiştirip öyle müracaat edeceklerdir.

2- 6 adet vesikalık fotoğraf .
Evlendirme Yönetmeliği kuralına uygun (başörtülü fotoğraflar alın ve çene açıkta kalmak suretiyle kabul edilecektir. Resmi kıyafetle çektirilen fotoğraflar ve fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir) fotoğrafların son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.

3- Evlenme Ehliyet Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği
Tosya Nüfus Müdürlüğünden getirilecektir.

4- Evlenme Beyannamesi
a)Medeni hal kısmı bekar için Bekar, boşanmış için Boşanmış, eşi ölenler için Dul yazılacaktır.
b)Boşanmış bayanlar 300 gün geçmedikçe evlenemezler. Süreyi kısaltmak için Asliye Hukuk Mahkemelerinden 300 günlük iddet müddet süresinin kaldırılması kararını getirecektir.
c)Beyannamelere TC Kimlik Numaraları mutlaka yazılacaktır.
d)Beyannamelerde kazıntı ve silinti olmayacaktır.

5- Nüfus Cüzdanı Örneği (Muhtarlık Onaylı olacaktır)
6- İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır)
7- Sağlık Raporu (Sağlık Kuruluşlarından alınacaktır)

Evlenme Yaşı :
19 yaşından gün alan Kız ve Erkek kendi rızasıyla, 18 yaşından gün alan Kız ve Erkek anne ve baba rızasıyla, 17 yaşından gün alan kız ve erkek mahkeme kararıyla evlenebilirler.

Yabancı Uyruklu Vatandaşların Nikahı :
Yabancı uyruklu vatandaşlar bağlı oldukları ülke Büyük Elçiliklerinden Bekarlık Belgesi (Evlenme Ehliyet Belgesi ve Doğum Belgesi) alacaklardır. Bu belge Dış İşleri Bakanlığından tasdik ettirilecektir.

Kızlık Soyadı :
Medeni Kanunun 187. Maddesi gereğince evlendikten sonra soyadını kullanmak isteyen bayanlar memurluğumuzca verilen dilekçeyi doldurup, kızlık soyadını da koca soyadı ile birlikte kullanabileceklerdir.