Ekonomik Durum

A – TARIM

Seydiler’in toplam 24.100.hektarlık yüzölçümünün 12.100 hektarı ekilebilir alandır. Ekilebilir alanın yaklaşık 2.000.hektarı sulanabilir alandır.
Beyler Barajının yapımı ve sulama kanallarının devreye girmesiyle sulanabilen alan her geçen gün artmaktadır.
Ekilebilir alanların yaklaşık 8.500.hektarı tahıllar, (arpa,buğday vb.)300 hektarı şeker pancarı,15 hektarı baklagiller ve sebzeler,kalan alanı ise yem bitkileri oluşturmaktadır.Özellikle son yıllarda yem bitkileri üretiminde önemli artışlar olduğu görülmektedir.
İlçenin rakımının yüksek olması ve kışların soğuk geçmesi sebzeciliğin Gelişmesini engellemektedir. Bölgede yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan seracılık önümüzdeki yıllarda halkın aile bütçelerine önemli katkılar sağlayacağı kesindir.
Tarım işlerinde bölgenin tamamına yakın kesiminde modern tarım araçları kullanılmaktadır.

B – HAYVANCILIK

*Bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından biri de hayvancılıktır.1997 yılında yapılan istatiki çalışmalarda ilçedeki büyükbaş hayvan sayısının 9.900. olduğu tesbit edilmiştir.Bu sayının önemli bir kısmını kültür ırkı ve kültür melezi sığırlar oluşturmaktadır.Son yıllarda süt besiciliği ile ilgili ilçe kaymakamlığınca geliştirilen projelerle de bölge hayvancılığına önemli ölçüde destek verilmektedir.Sey-
diler ve çevresinde besi sığırcılığı da önemli bir sektör haline gelmiş,her yıl yaklaşık 3000 dolayında besi hayvanı ilçe dışına pazarlanmaktadır.
*Bölgede son yıllarda tavukculuk ve hindiciliğin de geliştiği görülmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla 1997 yılında 7.500,1998 yılında 3.000.1999-2000 ve 2001 yıllarında da yaklaşık 5.000. civarında hindi palazı dağıtımı gerçekleşmiştir.Amerikan cinsi olan bu palazlar hindi haline geldiğinde beyaz et üretimini önemli ölçüde artırmaktadır. 1998 yılında S.Y.ve Dayanışma
Vakfı tarafından proje kapsamında bölgede arıcılığın geliştirilmesi için 122 arı dağıtımı yapılmıştır.Seydiler civarında yaklaşık 1.100.civarında koloni arı vardır.
*İlçe genelinde yaklaşık 20.000.kümes hayvanı ile 900-1.000.civarında küçükbaş (koyun-keçi)hayvan bulunmaktadır.Eskiden yük ve binek hayvanı olarak beslenen at.katır ve merkep gibi hayvanların sayıları bölgede traktör ve otomobillerin çoğalmasıyla azalmış ve yok denecek duruma gelmiştir.
Çiftçilerin ihtiyacı olan mibzer, pulluk, kultüvatör,harman makinası.ekin biçme makinası,süt sağma makinası,diskaro ,merdane, motorlu testere,su motoru,traktör lastiği ve traktör kabini gibi makine-teçhizatın pazarlandığı Pancar Satış Kooperatifi ile çiftçilerin ortağı olduğu ve ayni ve nakdi yardımlarda bulunan Tarım Kredi Kooperatifi çalışmalarını yeterli sayıdaki personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir.

C – SANAYİ

Seydiler’de sanayi 1970’li yılların başlarında bölgeye elektriğin gelmesiyle gelişmeye başlamıştır.Daha önceleri demirci dükkanları ile marangozlar ilkel şartlarda çalışıyor,bölge insanının ağaç araba ve demirli at ve öküz arabalarının yapım işleri başta olmak üzere saban demiri yapımı gibi ihtiyaçların giderilmesini sağlıyordu.Elektriğin gelmesi,bölgede modern tarım araçları ile motorlu taşıtların çoğalması sanayınin gelişmesini sağlamış olup sanayi esnafı ve bugün bulundukları dükkanlarda çalışmalarını sürdürmektedirler. Bölgemize elektrik gelmeden önce akarsu boylarında su ile çalışan su değirmenlerinin yerini de elektrikle çalışan ve un için öğütülecek buğdayı yıkayıp unu eleyen un fabrikaları almıştır.
Bugün mevcut olan sanayi bölgesinde 2 adet un fabrikası,9 adet demirci (soğuk-sıcak demir) 6 adet marangoz,5 adet oto tamircisi ,2 adet oto elektrikçisi,1 adet oto boya, 5 adet kaportacı, 1 adet tornacı ile oto lastikçisi ve oto yıkayıcıları bulunmaktadır.Seydiler sanayisi bölge halkının ihtiyacını karşılar durumdadır.
Seydiler bölgesinin ihtiyacı olan büz,mezar ve mezartaşı yapım işleri ile ilgili imalathane vardır. 1 Mermer taşının biçildiği atölye ile 1’de mermerin işlendiği işyeri mevcut olup başta inşaat sektörü olmak üzere mezar taşı ve mezar yapımı konularında hizmet vermektedir.
60 ton kapasiteli bir süt fabrikası bölgede üretilen sütün işlenerek süt ürünleri (tereyağı,kaşar ve beyaz peynir,ayran ve kesik) elde edilmesini sağlamaktadır.
Seydiler-Takazlar mevkisinde bulunan Karadağ Akaryakıt istasyonu bölgenin akanyakıt ihtiyacını karşılamaktadır.

D- KOOPERATİFÇİLİK

Seydiler’de 1963 yılında 30 kurucu ortak ile kurulan Tarım Kredi Kooperatifi’nin ortak sayısı günümüzde 705’e yükselmiştir.Bölge çiftçisinin hizmetinde olan kooperatif üyelerine başta nakdi yardımlar olmak üzere hayvancılık,gübre ve donatım konularında yardımlarda bulunmuştur.Ayrıca kuru küspe ve besi yemi dağıtarak bölgede besiciliği destekleme çalışmaları yapmakta ve iyi cins tohumluk arpa,buğday dağıtımı yaparak rekoltenin yükselmesine katkı yapmaktadır.
1999 yılında ilçede açılan Pancar Üreticileri Satış Kooperatifi üyelerinin başta motorin olmak üzere tarımsal ürünler ve zirai makine-techizat ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir.