Geçmiş Başkanlar

BELEDİYE TEŞKİLATI :
Seydiler’de ilk belediye teşkilatı Hicri 1320 (1904) yılında kurulmuştur. 1930 yılına kadar çalışmalarına devam etmiş ve nüfus yoğunluğunun azlığı sebebiyle aynı yıl belediye teşkilatı lağvedilmiştir.

1968 yılında; A.Arslanlı, Ayvatlar, Demirciözü, Yağlar, Hacıkayalar ve Batı Örnücüler Köyü Muhtarlıklarının Seydiler muhtarlığı işbirliği ile yeniden belediye teşkilatı kurulmuş ve 1969 yılında yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra fiilen çalışmalarını yürütmektedir.

1904 – 1930 YILLARI ARASI GÖREV YAPAN BAŞKANLAR:
1- Molla Raşit
2- Müderris
3- Maşoğlu

 

Mehmet Şahin 
2004-2019

Şahin Aydın
1999-2004

Şevket Gençoğlu
1968-1999