İş Yeri Açma ve Çalıştırma

SIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU BELGELERİ

ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN

1

BAŞVURU/BEYAN FORMU

2

VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

3

USTALIK BELGESİ FOTOKOPİSİ

4

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ

5

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RAPOR

6

KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ

7

MALİK İSE TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ

8

1 ADET NAYLON DOSYA

ŞAHIS BAŞVURULARINDA

ŞİRKET BAŞVURULARINDA

9

4 ADET FOTOĞRAF

TİCARET ODASI KAYDI

10

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

İMZA SİRKÜSÜ

11

İKAMETGÂH İLMÜHABERİ

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ

12

TİCARET ODASI VEYA ESNAF ODASI KAYDI

TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI: m2 fiyatı 0,60.-TL + 190,00.-TL SABİT ÜCRET

 

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU BELGELERİ

ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN

1

BAŞVURU/BEYAN FORMU

2

VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

3

USTALIK BELGESİ FOTOKOPİSİ

4

İMAR DURUM BELGESİ

5

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ

6

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RAPOR

7

YOL GEÇİŞ İZİN BELGESİ

8

SU VE KANALİZASYON İŞLERİNDEN RAPOR

9

TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI FOTOKOPİSİ

10

BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İŞLETME BELGESİ

11

KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ

12

MALİK İSE TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ

13

1 ADET NAYLON DOSYA

ŞAHIS BAŞVURULARINDA

ŞİRKET BAŞVURULARINDA

14

4 ADET FOTOĞRAF

TİCARET ODASI KAYDI

15

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

İMZA SİRKÜSÜ

16

İKAMETGÂH İLMÜHABERİ

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ

17

TİCARET ODASI VEYA ESNAF ODASI KAYDI

TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI: m2 fiyatı 0,60.-TL + 190,00.-TL SABİT ÜCRET

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU BELGELERİ

ŞİRKET VE ŞAHISLAR İÇİN

1

BAŞVURU/BEYAN FORMU

2

VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

3

USTALIK BELGESİ FOTOKOPİSİ

4

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FOTOKOPİSİ

5

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN RAPOR

6

KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ

7

MALİK İSE TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ

8

1 ADET NAYLON DOSYA

ŞAHIS BAŞVURULARINDA

ŞİRKET BAŞVURULARINDA

9

4 ADET FOTOĞRAF

TİCARET ODASI KAYDI

10

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

İMZA SİRKÜSÜ

11

İKAMETGÂH İLMÜHABERİ

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ

12

C.BAŞSAVCILIĞINDAN SABIKA KAYDI

TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ

13

TİCARET ODASI VEYA ESNAF ODASI KAYDI

 

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI: m2 fiyatı 0,60.-TL + 190,00.-TL SABİT ÜCRET

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ MESUL MÜDÜRLÜK BAŞVURU BELGELERİ

1

BAŞVURU DİLEKÇESİ

2

1 ADET FOTOĞRAF

3

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

4

İKAMETGÂH İLMÜHABERİ

5

C.BAŞSAVCILIĞINDAN SABIKA KAYDI