KONUTTA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
*T.C. vatandaşı olmak
*Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak
*Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutu bulunmamak, TOKİ’den daha önce ev sahibi olmamak

*İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
*Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
*Başvuruları yapacak vatandaşların, 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.
*Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan kişiler, müracaat edebilecek.

Başvurular projeye göre belirlenen Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek olup, E Devlet üzerinden de başvurular kabul edilecektir.
*Başvuru bedeli 500 TL