Küçük Sanayi Sitesi

Küçük Sanayi sitemiz merkez ilçedeki yerinden kaldırılarak, Organize Sanayi Bölgesindeki yeni yerine taşındı. Daha modern ve geniş iş yerlere mevcut sanayi sitemizde tüm alt ve üst yapı eksiklikleri kısa sürede tamamlandı.