Seydiler Belediyesi

Dünyada hiç bir milletin kadını milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. M. Kemal ATATÜRK

Yönetim

SEYDİLER'DE YÖNETİM
Seydiler,25.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanun ile ilçe olmuş ve 05.08.1991 tarihinde ilk kaymakam atanarak ilçe statüsüne kavuşmuştur.

İLÇEDE GÖREV YAPAN KAYMAKAMLAR:

Osman TAŞTAN : 09.04.1960 Erzurum doğumludur.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1986 yılı mezunudur.Muğla kaymakam adayı iken 76. dönem kaymakamlık kursunu bitirerek 18.07.1991 gün ve 91-30084 sayıl müşterek kararname ile Seydiler İlçesi kaymakamlığına atanmıştır .05.08.1991 tarihinde Seydiler'de göreve başlamış ve iki yılı aşkın bir süre başarılı hizmetler sunarak yeni ilçenin kuruluşuna önemli katkılar sağlamıştır. Kars İli Susuz İlçesi kaymakamlığına atanınca 05.10.1993 tarihinde Seydiler kaymakamlığından ayrılmıştır.Daha sonra sırası ile Artvin İli,Tokat ve Osmaniye illerinde vali yardımcılığı yapan Osman TAŞTAN halen Konya'nın Çumra İlçesinde Kaymakam olarak görev yapmaktadır.Evli olan Osman TAŞTAN İngilizce bilmektedir.

Abdulkadir GÜVEN : 1967 Erzincan doğumludur.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Erzincan kaymakam adayı iken 15.12.1993 gün ve 93-42552 sayılı müşterek kararname ile Seydiler kaymakamlığına atanmış ve 28.12.1993 tarihinde ilçede göreve başlamıştır. 10.08.1995 gün ve 95-44660 sayılı müşterek kararname ile Erzurum ili Olur ilçesine ataması yapılmış ve ilçemizdeki gö-
revinden 09.10.1995 tarihinde ayrılmıştır.Halen Amasya İli Taşova ilçesi kaymakamı olarak görev yapmaktadır.Evli olan Abdulkadir GÜVEN İngilizce bilmektedir.

Mustafa AYHAN : 01.02.1970 Aksaray doğumludur.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.İçişleri Bakanlğının 15.12.1995tarihli Olur'ları İle Çanakkale kaymakam adayı iken Seydiler kaymekem vekilliğine atanmış,21.12.1995 günü ilçede göreve başlamıştır.31.01.1996 tarih ve 45095 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile asil kaymakamlığa atanmış ve 27.02.1996tarihinden itibaren asaleten gö-
rev yapmaya başlamıştır. 01.04.1996 tarihinde askere giden Mustafa AYHAN sekiz ay kısa dönem askerliğini yaptıktan sonra tekrar Seydilerdeki görevine devam etmiştir.Bakanlar Kurulunun 24.07.1998 tarihli müşterek kararname ile Tunceli-Pertek ilçesi kaymakamlığına atanmış ve 10.09.1998 tarihinde ilçeden ayrılmıştır.Halen Sivas İli Zara İlçesi kaymakamı olarak görev yapan Mustafa AYHAN evli olup İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Mehmet Fatih GEYİM :21.07.1973 Ordu İli Korgun İlçesi doğumludur.Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden 1995 yılında mezun olmuştur.Karaman'da kaymakam adayı iken Seydiler ilçesine kaymakam olarak asaleten atanmış ve 14.01.2000 tarihinde buradaki görevine başlamıştır.Evli ve bir çocuk babası olan Kaymakam M.Fatih GEYİM İngilizce bilmektedir. 12.10.2001 tarihinde Elazığ
İli Ağın İlçesine ataması yapılmış ve ilçeden ayrılmıştır.

Nevzat ŞENGÖK : Kırşehir doğumlu olup,Kırşehir kaymakam adayı iken İlçemize atanmış ve 04.03.2002 tarihinde göreve başlamış ve 01.10.2002 tarihinde tayini çıkarak gitmiştir.

Turgut GÜLEN :07.04.2003 tarihinde ilçemizde göreve başlayıp 27.09.2004 Tarihinde ilçemizden ayrılmıştır.

Mahmut KAŞIKÇI : 18.04.2005 tarihinde ilçemizde göreve başlayıp 30.10.2006 tarihinde ilçemizden ayrılmıştır.

Vefa KAYA : 13.03.2007 tarihinde göreve başlamış olup halen göreve devam etmektedir.

MURAT ŞENER : 1982 yılında Of 'ta doğdu.İlköğretimini Of 'ta , orta ve lise öğrenimini İstanbul'da Esenler İbrahim Turhan Lisesi'n'de tamamladı.2004 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümünden mezun oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak 1,5 yıl görev yaptıktan sonra 2006 yılı Kasım ayında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2007 yılında Sakarya Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi.Afyon / Dazkırı İlçesi Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu.22 Ekim 2007 tarihinde ilçemizde Kaymakam Vekili olarak görevine başlamıştır.

ULAŞ AKHAN (03.03.2009 - 12.09.2011) : 

1978 yılında Edirne' de doğdu.İlk orta öğrenimini İstanbul 'da tamamladıktan sonra 2001 yılında Uludağ Üniversitesi  İ.İ.B.F.  Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.Yaklaşık 1yıl süreyle T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı' nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında Bursa Kaymakam Adayı olarak Mülkü İdare Amirliği mesleğine intisap etti.Sivas ili Koyulhisar ilçesinde vekalet görevini yaptı.2009 yılı Şubat ayında Kaymakamlık Kursunu bitirerek 03.03.2009 tarihinde Seydiler İlçesine atandı.

23.09.2011 tarihinde ilçemizdeki görevinden ayrılmıştır.

Rızvan EROĞLU : 

1979 yılında Niğde İli Ulukışla İlçesinde dünyaya gelen Rızvan Eroğlu, ilkokul eğitimini ikamet etmekte olduğu Ulukışla İlçesinin Alihoca Köyünde, ortaöğrenimini Adana’da tamamlamıştır. Yükseköğrenim hayatına 1998 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde başlayan Eroğlu’nu, sosyal, siyasal ve ekonomik olaylara ilgisi 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne sürüklemiş ve nihayet 2005 yılında bu bölümden mezun olmuştur. 2007 yılında Maliye Bakanlığı’nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Eroğlu, 2009 yılında Edirne Kaymakam Adayı olarak Edirne Valiliği emrine atandı. Samsun’un Salıpazarı ilçesinde ve Sinop’un Durağan ilçesinde vekalet görevlerinde bulunan Eroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından dil eğitimi almak ve Alman idari sistemi üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere bir yıl süreyle Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Schwäbisch-Hall) gönderildi. Evli olan Eroğlu, 14.02.2012 tarihinde çektiği kura ile İlçemize atanmış olup 17.03.2012 tarihinde görevine başlamıştır.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü:Seydiler'in ilçe oluşu ile birlikte çalışmalara başlamış ve 20.08.1991tarihinde Murat GÖKÇEOĞLU Yazı İşleri Müdürlüğüne atanmıştır. Ver.Haz.Kont.İşl.Memuru olarak İlhan BUYRUKOĞLU,şoför olarak Ömer GENÇOĞLU görev yapmaktadır.

İDARİ DURUM :
Seydiler,Devrekani ilçesine bağlı iken 20.05.1990 gün ve 3644 sayılı kanun ile 10 mahallesi , Devrekani ilçesinden çözülen 10 köy ve Küre ilçesinden çözülen 5 köy ve mahallelere bağlı 112 adet mezrası ile 241 Km2'lik bir alan üzerinde ilçe olmuştur. İlçe,Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde il merkezine 33 km mesafede bulunmaktadır.Her köyün ilçe merkezine yol bağlantısı vardır.Köy yollarının bağlantısı
Stabilize yoldur.Seydiler-Ağlı ve Seydiler-İnebolu asfalt yol güzergahında bulunan köy Yollarının bir kısmı asfalttır.

Bize Ulaşın

0366 668 4013